(Български) Новини

26.04.2021

(Български) Прессъобщение по проект BG16RFOP002-2.077-1728-C01

Read more »

17.12.2019

(Български) Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Read more »

05.12.2019

(Български) Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Read more »

11.02.2019

(Български) Публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Read more »

28.11.2018

(Български) „ИНТЕКСТ“ ООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Read more »