Новини

10.01.2024

ИНТЕКСТ ЕООД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-1402-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

Повече информация »

29.05.2023

Прессъобщение по проект BG-RRP-3.004-1402-C01

Повече информация »

19.10.2022

„ИНТЕКСТ“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0633-C01

Повече информация »

26.04.2021

Прессъобщение по проект BG16RFOP002-2.077-1728-C01

Повече информация »

17.12.2019

Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Повече информация »

05.12.2019

Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Повече информация »

11.02.2019

Публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Повече информация »

28.11.2018

„ИНТЕКСТ“ ООД стартира изпълнението на проект №BG16RFOP002-3.004-0169-C01

Повече информация »