Новини / ИНТЕКСТ ЕООД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-1402-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

« назад
ИНТЕКСТ ЕООД изпълнява проект № BG-RRP-3.004-1402-C01 “Технологична модернизация в предприятието“
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура № BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.
В проекта е предвидено закупуване на високотехнологично автоматизирано оборудване с цел повишаване на производствения капацитет на ИНТЕКСТ ЕООД .

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 704 098,00 лева, от които 349 936,71 лева са финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост и 354 161,29 лв. съфинансиране от ИНТЕКСТ ЕООД.