Новини / Прессъобщение по проект BG-RRP-3.004-1402-C01

« назад

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1402-C01 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост ИНТЕКСТ ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Обработващ център с ЦПУ с 10 интерполирани оси за каси за врати – 1 брой

Краен срок за подаване на оферти 06.06.2023 г.

Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Всички необходими документи може да свалите от тук.