Новини / „ИНТЕКСТ“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0633-C01

« назад

„Интекст ЕООД е сред най-големите производители на врати в България. На 16.09.2022 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0633-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020. Основна цел на проекта e насочена към подобряване на енергийна ефективност . Чрез получената подкрепа ще се постигане повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на Интекст ЕООД.
Обща стойност: 230 920.00 лв., от които 115 460,00 лв. европейско съфинансиране.
Начало: 16.09.2022 г.
Край: 16.07.2023 г.

 


Проект BG16RFOP002-6.002-0633-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020