Новини / Прессъобщение по проект BG16RFOP002-3.004-0169-C01

« назад

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на събития за мултиплициране на резултатите по проект „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД“

 На 10.12.2019 г. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, Грандхотел „Хебър“, зала „Хебър“,  ул. Есперанто №6, ще се проведе пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект № BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД с цел информирането на обществеността от ползите от прилагането на иновативни решения за повишаване ефективността на използването на ресурсите в производствените процеси.

На 20.12.2019г. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик, Грандхотел „Хебър“, зала „Хебър“,  ул. Есперанто №6, ще се проведе кръгла маса  с цел обсъждане с управители и собственици на предприятия от мебелния бранш и открояване на ползите от прилагането на иновативни технологични решения за по-ефективно използване на ресурсите

Проектът се финансира от Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации по линия на Европейския фонд за регионално развитие, по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите.

Всички медии и заинтересовани страни се канят да присъстват на събитията.

 


Проект  BG16RFOP002-3.004-0169-C01 „Повишаване ефективността на използване на ресурсите в „Интекст“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.